Published December 10, 2012 by lantzikoping

Pedagoger: varför ger ni läxor?

Nu har politiker i olika färger återigen tyckt och tänkt om skolan. De tror sig bl.a. veta att man inte hinner vad man borde i skolan och därför ges det läxor. Läxorna är alltså närmast är en förlängning av skoldagen och som en följd av detta behövs läxhjälp och möjligheten att köpa densamma. Jag har svårt att förstå dessa typer av uttalanden – som man dessutom har som grunder för försvara  politiska åsikter. I skolan diskuteras just nu läxor: vilket syfte de har/förväntas ha och huruvida vissa läxor hör hemma i ”en skola för alla” ur socio-ekonomiskt perspektiv. Det är rent tragiskt att samma politiker som säger sig vilja höja lärarnas status t.ex. genom att börja efterfråga legitimation samtidigt åsidosätter vår professionalitet genom att fatta beslut efter egna tyckandet. Flytta genast tillbaka debatten till rätt ställe: i skolan bland pedagoger. Låt dem som är utbildade diskutera syfte med och effekter av olika typer av läxor. Bör läxan vara utformad så att eleven kan klara den på egen hand och ändå få ut något av den? Kommer framtidens läxor ens kräva läxstöd? Något för pedagoger att diskutera.

Närmast i förbifarten kan det väl nämnas att läxrut aldrig kommer att ha ett verkligt syfte att stötta fler elevers kunskapsutveckling. Det är ett ekonomiskt stöd för dem som har råd med läxhjälp att inte betala lika mycket. De som inte har råd alls kommer fortfarande att stå utanför. Bra eller dåligt? Det är upp till var och en att bedöma.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: