Yrkesstatus för lärare

Published October 1, 2012 by lantzikoping

 

Nu i dessa dagar, när löneavtalet precis är klart, diskuteras det mycket om läraryrket och dess status. Ett av målen som facken hade (men kanske iiinte riktigt nådde) var att lönerna skulle höjas med i snitt 10000.-/mån.  Tanken är på sitt sätt logisk: ett högavlönat jobb bör vara eftertraktat och då dra till sig kompetens – kompetensen finns där pengarna finns – men jag tror problemet är mycket större än att det löses med pengar.

Överallt i samhället hänger status starkt ihop med förtroende och tillit. Är jag som lärare trygg i min yrkesroll och litar på att jag, i och med min utbildning, har en högre kompetens kring lärandet än “mannen på gatan” så kommer jag på sikt att få en status som kunnig och kompetent. Tyvärr gäller även det motsatta. Om jag i situation efter situation ifrågasätts och ändrar mig efter varje tillfälle kommer jag framstå som att jag inte egentligen är duktig på det jag gör. En enkel analogi: om en läkare ställer en diagnos jag inte tror på och det visar sig att jag har rätt, så kommer mitt förtroende för läkaren sjunka och min bild av hans/hennes kompetens vara att “jag kan ju mer fast jag inte jobbar som läkare.” Händer detta hos fler läkare kommer deras yrkesstatus att sjunka. “Dagens läkare har dåligt kunnande”.

“Det här borde skolan ta tag i!” och “Att inte skolan gjort något åt detta!” är vanliga kommentarer idag. Om skolan (som institution) hela tiden bara svarar “Oj, ja det borde vi gjort” istället för att visa vad vi gjort sjunker statusen eftersom det verkar som att vi inte kan/sköter vårt jobb. Detta kan tyvärr inga löneökningar i världen ändra på. Detta är en attityd till vårt eget yrke och vår egen kompetens som vi måste jobba med – och som lärarutbildningarna måste jobba med.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: